Λειτουργικό σύστημα Desktop/Laptop / Ενσωματωμένα συστήματα