side

Όροι και προϋποθέσεις

Τo υλικό σε αυτόν τον Ιστότοπο (ο «Ιστότοπος») παρέχεται από την IT Corporate Information Hub. Η («IT Corporate Information Hub») ως υπηρεσία στους χρήστες της και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνον υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις. Με τη λήψη οποιουδήποτε υλικού από τον παρόντα Ιστότοπο ή διά της χρήσης αυτού, εσείς, ως χρήστης («Εσείς») συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις («Σύμβαση»). Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, μη χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και μη πραγματοποιείτε λήψη οποιουδήποτε υλικού από αυτόν. Συμφωνείτε ότι η παρούσα Σύμβαση (και, αν είστε ένας χρήστης ο οποίος έχει εγγραφεί σε αυτόν τον Ιστότοπο («Εγγεγραμμένος χρήστης»), τυχόν όροι που περιλαμβάνονται στη διαδικασία εγγραφής, είναι η πλήρης και αποκλειστική δήλωση της σύμβασης μεταξύ της IT Corporate Information Hub και εσάς, η οποία αντικαθιστά οποιαδήποτε πρόταση ή προηγούμενη σύμβαση, προφορική ή γραπτή, και κάθε άλλη επικοινωνία μεταξύ εσάς και της IT Corporate Information Hub η οποία σχετίζεται με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.

Η IT CORPORATE INFORMATION HUB ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΕΛΙΔΑ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΤΡΧΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΟΡΙΣΜΈΝΕΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ ΑΥΤΏΝ ΤΩΝ ΌΡΩΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΎΝ ΑΠΌ ΡΗΤΆ ΚΑΘΟΡΙΣΜΈΝΕΣ ΝΟΜΙΚΈΣ ΔΗΛΏΣΕΙΣ Ή ΌΡΟΥΣ ΠΟΥ ΒΡΊΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΕΣ ΣΕΛΊΔΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ.

ΓΕΝΙΚΑ:

Αυτός ο Ιστότοπος λειτουργεί ως ένα φόρουμ που σας επιτρέπει να εντοπίσετε ορισμένους προμηθευτές λογισμικού και υπηρεσιών ( «Προμηθευτές»). Η IT Corporate Information Hub δεν ελέγχει το χρόνο ή τον τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες («Προϊόντα») οποιουδήποτε Προμηθευτή παραδίδονται σε σας και δεν εγγυάται την ολοκλήρωση της εκάστοτε συναλλαγής. Η IT Corporate Information Hub μπορεί να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του Ιστότοπου σε οποιονδήποτε, ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ:

Η IT Corporate Information Hub® είναι ένα εμπορικό σήμα της Headley Media Technology Division Ltd για υπηρεσίες αξιολόγησης για ειδικούς και επαγγελματίες, δηλαδή, την παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω των οποίων οι δυνητικοί αγοραστές μπορούν να ενημερωθούν για προϊόντα και υπηρεσίες. Όλες οι άλλες εμπορικές ονομασίες, προϊόντα, υπηρεσίες και ονόματα διεργασιών που εμφανίζονται σε αυτόν την Ιστότοπο αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Τα εμπορικά σήματα της IT Corporate Information Hub μπορούν να χρησιμοποιηθούν δημοσίως μόνο με γραπτή άδεια της IT Corporate Information Hub. Η δίκαιη χρήση των εμπορικών σημάτων της IT Corporate Information Hub στη διαφήμιση και προώθηση των προϊόντων της IT Corporate Information Hub απαιτεί την κατάλληλη αναγνώριση. Η αναφορά ή χρήση ενός προϊόντος, υπηρεσίας ή διεργασίας δεν συνεπάγεται τη σύσταση, έγκριση, συνεργασία ή τη χορηγία του εν λόγω προϊόντος, υπηρεσίας ή διεργασίας από την IT Corporate Information Hub.

ΑΔΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ:

Εκτός αν άλλως αναφέρεται σε αυτόν το Ιστότοπο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη περιορισμένων αντιγράφων των πληροφοριών ή του λογισμικού («Υλικό») που βρίσκονται σε αυτόν τον Ιστότοπο μόνο για προσωπική, μη εμπορική εσωτερική χρήση εκτός κι αν έχετε γραπτή άδεια για άλλη χρήση από την IT Corporate Information Hub ή όπως επιτρέπεται από οποιουσδήποτε όρους άδειας χρήσης συνοδεύουν ή παρέχονται με το επιμέρους Υλικό. Αυτό είναι μια άδεια χρήσης, η οποία δεν συνιστά μεταβίβαση τίτλου, και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: δεν επιτρέπεται: α) η χρήση οποιασδήποτε αυτοματοποιημένης διαδικασίας ή ρομπότ λογισμικού για την προβολή, λήψη, εκτύπωση ή άλλου είδους χρήση περιεχομένου από οποιονδήποτε ιστότοπο της IT Corporate Information Hub. β) η χρήση οποιουδήποτε από τους Ιστότοπους ή Περιεχομένου για τον σκοπό άγρας πελατών, για οποιοδήποτε προϊόν, λύση ή υπηρεσία εταιρειών που διατηρούν καταχώρηση ή περιεχόμενο στους Ιστότοπους, γ) τροποποίηση υλικών ή χρήση τους για εμπορικούς σκοπούς ή δημόσια ανάρτηση, παράσταση, πώληση ή μίσθωση, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της δημοσίευσης του υλικού σε οποιονδήποτε υπολογιστή δικτύου ή τη μετάδοσή του με οποιοδήποτε μέσο· δ) η αποσυμπίληση, αντίστροφη μηχανική ή αποδόμηση λογισμικού εκτός και μόνο στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία· ε) αφαίρεση οιωνδήποτε γνωστοποιήσεων πνευματικών δικαιωμάτων ή ιδιοκτησιακού καθεστώτος από το υλικό· στ) μεταβίβαση του υλικού σε άλλο πρόσωπο. Συμφωνείτε να ενεργείτε προληπτικά ως προς οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή του Υλικού. Η IT Corporate Information Hub διατηρεί όλα τα δικαιώματα που δεν εκχωρούνται ρητώς στην παρούσα Σύμβαση.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ:

Ο παρών Ιστότοπος και το Υλικό που υπάρχει σε αυτόν διέπονται από πνευματικά δικαιώματα τα οποία προστατεύονται σε όλο τον κόσμο με νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, χαρακτηριστικής εμφάνισης καθώς και άλλους νόμους και διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η δημοσίευση, η μεταφόρτωση, η μετάδοση ή η διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από την IT Corporate Information Hub. Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται ρητά στο παρόν, η IT Corporate Information Hub και οι προμηθευτές της δεν παρέχουν, είτε έμμεσα, είτε μέσω ένστασης, είτε κατά άλλο τρόπο, οποιοδήποτε ρητό ή σιωπηρό δικαίωμα σε εσάς υπό το πλαίσιο οποιωνδήποτε διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή πληροφοριών εμπορικών μυστικών. Άλλα δικαιώματα ενδέχεται να χορηγηθούν σε εσάς από την IT Corporate Information Hub εγγράφως ή να ενσωματώνονται αλλού στο Υλικό. ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, η IT Corporate Information Hub θα εκδώσει σε σας ορισμένες κωδικούς πρόσβασης και αριθμούς ταυτότητας χρήστη για την πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές του Ιστότοπου. Συμφωνείτε να μην κοινοποιήσετε τους εν λόγω κωδικούς πρόσβασης και αριθμούς ταυτότητας χρήστη που εκδίδονται σε εσάς σε οποιονδήποτε τρίτο.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ:

Εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους όρους ή τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης, η IT Corporate Information Hub μπορεί, κατά την κρίση της, α) να αναστείλει την πρόσβασή σας σε ορισμένες περιοχές του Ιστότοπου ή β) να τερματίσει την πρόσβασή σας σε ορισμένες περιοχές του Ιστότοπου. Το αν ή όχι μια παράβαση έχει σαν αποτέλεσμα την αναστολή ή τον τερματισμό εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, που έχουν να κάνουν, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, με τη σοβαρότητα της παράβασης, την πιθανή βλάβη σε άλλους χρήστες ή στην IT Corporate Information Hub, και αν η παράβαση επαναλαμβάνεται ή έχει τερματιστεί. Σε περίπτωση που η IT Corporate Information Hub αναστείλει προσωρινά ή οριστικά το δικαίωμά σας για πρόσβαση ή χρήση του Ιστότοπου της IT Corporate Information Hub τότε η IT Corporate Information Hub υποχρεούται, εντός 24 ωρών, να σας ενημερώσει για την εν λόγω ενέργεια. Κατά τον τερματισμό, υποχρεούστε να καταστρέψετε αμέσως το Υλικό και όλες οι άδειες χρήσης θα τερματιστούν αμέσως.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: ΑΥΤΟΣ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ. Η IT CORPORATE INFORMATION HUB Ή / ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η IT CORPORATE INFORMATION HUB Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Ή ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η CORPORATE INFORMATION HUB ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η IT CORPORATE INFORMATION HUB ΟΥΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Ή ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ Ή ΠΡΑΞΗΣ, ΣΕ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ Α) ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΝ ΙΣΧΥΕΙ) Ή Β) ΕΚΑΤΟ ΔΟΛΑΡΙΑ ($100.00).

Επειδή σε ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας δεν επιτρέπεται εξαίρεση ή περιορισμός της ευθύνης για παρεπόμενες ή συμπτωματικές βλάβες, ο παραπάνω περιορισμός ενδεχομένως να μην ισχύει για εσάς. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το Υλικό μπορεί να περιέχει λάθη, παραλείψεις, ανακρίβειες ή παρωχημένες πληροφορίες. Η IT Corporate Information Hub δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις ως προς την πληρότητα, την ακρίβεια, την επάρκεια, το νόμισμα ή την αξιοπιστία οποιουδήποτε υλικού και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε έλλειψη των ανωτέρω αναφερθέντων. Η IT Corporate Information Hub δεν κάνει καμία δέσμευση ενημέρωσης του Υλικού.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ:

Η IT Corporate Information Hub δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος σε οποιαδήποτε συνδιαλλαγή μεταξύ εσάς και των προμηθευτών. Ως εκ τούτου, η IT Corporate Information Hub δεν έχει κανέναν έλεγχο ως προς την ποιότητα, την ασφάλεια ή τη νομιμότητα των προμηθευτών ή των υπηρεσιών τους. Είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού σας κατά την πρόσβαση στον Ιστότοπο. Η IT Corporate Information Hub δεν μπορεί να ελέγξει και δεν ελέγχει αν ή όχι οι προμηθευτές ολοκληρώνουν τις υπηρεσίες τους ή άλλες υποχρεώσεις. Επιπλέον, δεν είναι οικονομικά συμφέρον για την IT Corporate Information Hub να πραγματοποιεί έλεγχο ταυτότητας τουςτων Προμηθευτών και η IT Corporate Information Hub δεν μπορεί και δεν επιβεβαιώνει ότι κάθε Προμηθευτής είναι που ισχυρίζεται ότι είναι. Η IT Corporate Information Hub σάς ενθαρρύνει να ασκείτε ασφαλείς επιχειρηματικές πρακτικές κατά τη χρήση του Διαδικτύου. Η IT Corporate Information Hub σάς ενθαρρύνει επίσης να επικοινωνείτε απευθείας με τους Προμηθευτές από τον Ιστότοπο έτσι ώστε να έχετε μια καλύτερη εικόνα ως προς το με ποιον έχετε να κάνετε. Απαλλάσσετε την IT Corporate Information Hub (καθώς και τους αντιπροσώπους και υπαλλήλους της) από όλες τις αξιώσεις, απαιτήσεις και ζημιές κάθε είδους και φύσης (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, πραγματικών, παρεπόμενων, ειδικών, ποινικών και συμπτωματικών ζημιών), γνωστών και αγνώστων, κοινοποιημένων και μη κοινοποιημένων, που απορρέουν από ή συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τη σχέση σας με τους Προμηθευτές ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτούς ή οποιεσδήποτε ενέργειες ή παραλείψεις ενός Προμηθευτή. Η IT Corporate Information Hub δεν είναι υπεύθυνη σε καμία περίπτωση για τυχόν νομικές προσφυγές εναντίον σας από τους εν λόγω Προμηθευτές. ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ: Οποιοδήποτε υλικό, πληροφορίες ή άλλη επικοινωνία που μεταδίδετε ή αναρτάτε σε αυτόν τον Ιστότοπο θα θεωρείται μη εμπιστευτικό και μη ιδιόκτητο ( «Επικοινωνίες»). Η IT Corporate Information Hub θα έχει καμία υποχρέωση αναφορικά με τις Επικοινωνίες, υπό την προϋπόθεση ότι οποιεσδήποτε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες πρέπει να τυγχάνουν της διαχείρισης που αναφέρεται παρακάτω. Η IT Corporate Information Hub και οι εντολοδόχοι της, είναι ελεύθεροι να αντιγράψουν, να κοινοποιήσουν, να διανέμουν, να ενσωματώσουν και να χρησιμοποιήσουν άλλως τις Επικοινωνίες και όλα τα δεδομένα, εικόνες, ήχους, κείμενο, και άλλα στοιχεία που ενσωματώνονται σε αυτά, για οποιουσδήποτε και όλους τους εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, υπό τον όρο ότι οποιεσδήποτε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες πρέπει να τυγχάνουν της διαχείρισης που αναφέρεται παρακάτω. Απαγορεύεται να αποστέλλετε ή να μεταδίδετε προς ή από αυτό τον Ιστότοπο οποιαδήποτε παράνομο, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, πορνογραφικό ή άλλο υλικό που να παραβιάζει οποιοδήποτε νόμο ή οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων.

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ:

Οι προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που υποβάλλονται από εσάς στην IT Corporate Information Hub από φόρμες του Ιστότοπου διέπονται από την Πολιτική απορρήτου της αντιμετωπίζεται σύμφωνα με το η IT Corporate Information Hub η οποία είναι αναρτημένο στον παρόντα Ιστότοπο. Συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πολιτική απορρήτου.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ:

Τυχόν σύνδεσμοι σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να σας επιτρέψουν να φύγετε από τον ιστότοπο της IT Corporate Information Hub και να μεταβείτε σε άλλους ιστότοπους. Οι ιστότοποι προς τους οποίους υπάρχουν σύνδεσμοι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της IT Corporate Information Hub, και η IT Corporate Information Hub δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ακρίβεια αυτού ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή των ιστοτόπων προς τους οποίους υπάρχουν σύνδεσμοι ή οποιοσδήποτε άλλος σύνδεσμος εμπεριέχεται σε αυτούς. Η IT Corporate Information Hub διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την παροχή οποιουδήποτε συνδέσμου ή προγράμματος συνδέσμων ανά πάσα στιγμή. Η IT Corporate Information Hub δεν υποστηρίζει εταιρείες ή προϊόντα προς τις οποίες έχει συνδέσμους και διατηρεί το δικαίωμα να το αναφέρει στον Ιστότοπό της. Αν αποφασίσετε να έχετε πρόσβαση σε οποιονδήποτε από τους ιστότοπους τρίτων προς τους οποίους υπάρχουν σύνδεσμοι από τον παρόντα Ιστότοπο, το κάνετε αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ:

Με το παρόν συμφωνείτε, με δικά σας έξοδα, να αποζημιώσετε, να υπερασπίζεστε και να μην εγείρετε απαιτήσεις εναντίον της IT Corporate Information Hub για οποιαδήποτε απώλεια, κόστος, ζημία, ευθύνη ή δαπάνη που προκύπτει από ή σχετίζεται με οποιαδήποτε αξίωση, αγωγή ή ισχυρισμό τρίτου κατά της IT Corporate Information Hub με βάση ή σε σχέση με α) τη διαφορά μεταξύ εσάς και ενός Προμηθευτή σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης ή που σχετίζεται με την αγορά και την πώληση των αγαθών/υπηρεσιών, β) την παραβίαση από εσάς των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας Σύμβασης, ή γ) οποιαδήποτε ενέργεια από εσάς ή έναν Προμηθευτή που παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο, κανονισμό ή δικαιώματα τρίτων.

ΔΙΑΦΟΡΑ:

Η IT Corporate Information Hub ελέγχει αυτόν τον ιστότοπο από τα γραφεία της στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η IT Corporate Information Hub δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση ότι το Υλικό στον παροντα Ιστότοπο είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση σε άλλες τοποθεσίες, καθώς και προσβάσιμο από περιοχές όπου το περιεχόμενό του είναι παράνομο ή απαγορεύεται. Όσοι επιλέγουν να έχουν πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο από άλλες τοποθεσίες, το πράττουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή να εξάγετε το Υλικό κατά παράβαση των νόμων και κανονισμών περί εξαγωγών των ΗΠΑ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΤΥΧΟΝ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΌΤΙ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΩΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ Ή ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ, ΗΠΑ Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης είναι για οποιονδήποτε λόγο μη εφαρμόσιμη ή μη έγκυρη, τότε η παρούσα Σύμβαση θα πρέπει να ερμηνεύεται ως εάν αυτή η διάταξη δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα Σύμβαση. Δεν μπορείτε να προβείτε σε καμία αγωγή που να απορρέει από την παρούσα Σύμβαση αν έχουν παρέλθει περισσότερα από δύο έτη μετά την ημερομηνία που έλαβε χώρα η αιτία για την εν λόγω αγωγή. Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε την παρούσα Σύμβαση ή οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της IT Corporate Information Hub, και οποιαδήποτε απόπειρα εκχώρησης αυτής της μορφής θα είναι άκυρη. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η παρούσα Σύμβαση θα είναι δεσμευτική και θα αποσκοπεί στο όφελος των νόμιμων διαδόχων, εκπρόσωπων και εκδοχέων των μερών των συμβαλλόμενων μερών. Ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο παρουσιάζεται στο παρόν περί του αντιθέτου, η σχέση ανάμεσα σε εσάς και την IT Corporate Information Hub είναι μόνον μια σχέση ανεξάρτητου αναδόχου, και τίποτα στο παρόν δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά συνεργασία, κοινοπραξία, δικαιόχρηση, απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη σχέση αντιπροσώπευσης μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας κριθεί άκυρη από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, η διάταξη αυτή είναι αναποτελεσματική μόνο στο βαθμό αυτής της ακυρότητας, έτσι ώστε το υπόλοιπο της διατάξεως αυτής και όλες οι υπόλοιπες διατάξεις της παρούσας Σύμβασης θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. Το Υλικό παρέχεται με «ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ».